Od kilku miesięcy po całej Polsce, a także poza granicami naszego kraju szerzy się idea, zapoczątkowana przez polską projektantkę mody, dyrektor kreatywną domu mody „La Mania” Joannę Przetakiewicz pod hasłem Era Nowych Kobiet.

Jest to ogólnopolski projekt, którego celem jest tworzenie mikrospołeczności kobiet, które wzajemnie się wspierają, dzielą doświadczeniami, uczą się wzmacniać swoje poczucie wartości i szczęścia, dzięki byciu razem, wspólnej rozmowie, wymianie dobrej energii oraz doświadczeń. Projekt ma za zadanie stworzyć przestrzeń dla kobiet, gdzie będą miały okazję do wspólnej dyskusji, realizacji, udziału w wielu inspirujących i rozwojowych spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin, wymianie wiedzy wśród kobiet, będącymi uczestniczkami projektu, a także podczas wspólnych spotkań przy kawie, na spacerze, na siłowni czy na wycieczce rowerowej. Każda z kobiet ma czuć się swobodnie, nawiązać ciekawe kontakty, zbudować trwałe relacje, nauczyć się nowych umiejętności, a także poprawić poczucie własnej wartości, jakości i stylu swojego życia.

Inicjatywa ta ma także za zadanie wspieranie przedsiębiorczości kobiet, wzmacniając ich biznesy i projekty oraz zwiększać świadomość kobiet. Budować tak potrzebne w dzisiejszym świecie poczucie przynależności oraz bezpieczeństwa. Polki potrzebują innych kobiet, by się wzajemnie motywować, napędzać, obcować z ludźmi i dzielić z nimi radość, troski. Kobiety potrzebują siebie nawzajem. Jedną z potrzeb kobiet jest poczucie zrozumienia i rozmowa z drugą kobietą, wzajemne wsparcie, które jest bardzo potrzebne.

Galeria